نتايج آزمون سراسري دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی

نتايج آزمون سراسري   -   سال تحصيلي 1400-1399

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

 

نتايج آزمون سراسري   -   سال تحصيلي 99-1398

رشته های ریاضی، تجربی و انسانی

 

نتايج آزمون سراسري   -   سال تحصيلي 98-1397

 

رشته  رياضي

رشته تجربي

رشته انساني

 

نتايج آزمون سراسري و دانشگاه آزاد   -   سال تحصيلي 97-1396

 

رشته های ریاضی و علوم تجربي

رشته انساني

 

نتايج آزمون سراسري و دانشگاه آزاد   -   سال تحصيلي 96-1395

 

رشته رياضي

رشته علوم تجربي

رشته انساني

 

نتايج آزمون سراسري و دانشگاه آزاد   -   سال تحصيلي 95-1394

رشته رياضي

رشته علوم تجربي

رشته انساني

 

نتايج آزمون سراسري و دانشگاه آزاد   -   سال تحصيلي 94-1393

 

رشته هاي  رياضي، تجربي، انساني و هنر


تاریخ انتشار: 1400/07/21

نشاني: چهارراه پاسداران-خیابان بطحائی-میدان حسین آباد- خیابان جوانشیر- خیابان احمدآبادي- دبيرستان دخترانه غيردولتي صبا

شماره تماس: 13-22945112-021

شماره فكس: 22966644

كدپستي: 1668843111

پست الکترونیکی: high@sabaschools.ir و info@sabaschools.ir

instagram.com/sabaschool  aparat.com/sabaschool.ir    saba-educational-complex