دريافت مقام نخست دبيرستان صبا در مسابقات تيمي آمادگي جسماني

امسال نيز دختران صبا در رشته ي آمادگي جسماني منطقه 4 موفق به كسب مقام نخست اين مسابقات شدند.

ضمن تبريك به ايشان و خانواده هاي گرامي شان ، برايشان بهروزي و موفقيت در مراحل بعدي مسابقات را آرزومنديم.

نشاني: چهارراه پاسداران-خیابان بطحائی-میدان حسین آباد- خیابان جوانشیر- خیابان احمدآبادي- دبيرستان دخترانه غيردولتي صبا

شماره تماس: 13-22945112-021

شماره فكس: 22966644

كدپستي: 1668843111

پست الکترونیکی: high@sabaschools.ir و info@sabaschools.ir

instagram.com/sabaschool  aparat.com/sabaschool.ir    saba-educational-complex