شركت دانش آموزان و دريافت تنديس همايش فيروزه

از آنجا که شناخت پیشینه هر سرزمین سهم عمده ای بر میزان تعلق افراد به آن سرزمین و چگونگی هویت ملی آنان دارد ،این امر از اهمیت بسزایی برخوردار است. همایش دانش آموزی  فیروزه (شناخت نامه اندیشمندان ایرانی در دوره اسلامی ) گامی است در این راستا .این همایش کار مشترکی است از سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان و دانشگاه تهران كه در موزه مقدم برگزار گرديد .در همایش فیروزه دانش آموزان دبیرستان صبا ،فرزانگان 3 ،علامه حلی 1،علامه حلی 5،وروزبهان شرکت داشتند.

حضور پر افتخار ، علمی و كسب تنديس  در این همایش را تبریک گفته و موفقیت روز افزون آنان را خواستاریم.

ملیکا حسنی درخشنده –الهه ساعتچی – سیما عادلی فر- تامیلا کاظمی –کیمیا ابو فاضلیان - نهال رازانی آیلا حسین زاده سرابی و  روژین خوارزمی

نشاني: چهارراه پاسداران-خیابان بطحائی-میدان حسین آباد- خیابان جوانشیر- خیابان احمدآبادي- دبيرستان دخترانه غيردولتي صبا

شماره تماس: 13-22945112-021

شماره فكس: 22966644

كدپستي: 1668843111

پست الکترونیکی: high@sabaschools.ir و info@sabaschools.ir

instagram.com/sabaschool  aparat.com/sabaschool.ir    saba-educational-complex