شرايط پيش ثبت نام و موارد آزمون ورودی کلیه پایه ها - سال تحصیلی 1401- 1400

 

"قابل توجه داوطلبان شركت در آزمون ورودي متوسطه 2"

 

پیش ثبت نام تمامی پایه های متوسطه دوم آغاز گردیده است.

 

 • شرايط پيش ثبت نام دانش آموزان ورودي به پايه دهم:
 1. معدل بالاي 19.5 براي كليه رشته ها
 2. نمره انضباط 20
 3. ورود به رشته رياضي فيزيك( نمره دروس علوم و رياضي 19 به بالا)
 4. ورود به رشته علوم تجربي( نمره دروس علوم 20 و رياضي 19.5 به بالا)
 5. ورود به رشته علوم انساني( نمره دروس عربي و ادبيات20 و رياضي 19 به بالا)

 

 • آزمون پايه دهم به تفكيك رشته:
 1. سوالات آزمون ورودي دهم رياضي  به صورت : (تشریحی شامل دروس ریاضی وفیزیک ) و شیمی به صورت تستی
 2. سوالات آزمون ورودي دهم تجربي به صورت : (تشریحی شامل دروس رياضي و فیزیک) و زیست و شیمی تستی
 3. سوالات آزمون ورودي دهم انساني به صورت تستی از درس رياضي، ادبیات  و عربي

 

 • شرايط پيش ثبت نام دانش آموزان ورودي به پايه يازدهم:
 1. معدل بالاي 19 براي كليه رشته ها
 2. نمره انضباط 20
 3. ورود به رشته رياضي فيزيك( نمره دروس فيزيك ، شيمي و رياضي 18 به بالا)
 4. ورود به رشته علوم تجربي(نمره دروس فيزيك، شيمي، زيست و رياضي 18.5 به بالا)
 5. ورود به رشته علوم انساني( نمره دروس منطق، اقتصاد، عربي و ادبيات 19 و رياضي 18 به بالا

 

 

 • موارد آزمون پايه يازدهم به تفكيك رشته:
 1. آزمون ورودي يازدهم رياضي شامل دروس فارسي، رياضي، هندسه، فيزيك و شيمي
 2. آزمون ورودي يازدهم تجربي شامل دروس فارسي، رياضي، فيزيك، زيست و شيمي
 3.  آزمون ورودي يازدهم انساني شامل دروس ادبيات، رياضي، عربي ، منطق

      ** جهت تغییر رشته از رشته های ریاضی و تجربی به انسانی، آزمون تغییر رشته  شامل ادبیات ، عربی و ریاضی می باشد.

 

شرايط پيش ثبت نام دانش آموزان ورودي به پايه دوازدهم:

1.داشتن معدل بالاي 18.5 براي رشته رياضي و معدل بالاي 19 براي رشته هاي تجربي و انساني

2. پذيرفته شدن در آزمون ورودي

3. پذيرفتن شدن در مصاحبه

4. داشتن نمره انضباط   20  

 

 • موارد آزمون پايه دوازدهم به تفكيك رشته:

1 . آزمون ورودي دوازدهم رياضي شامل دروس ادبيات،عربي ،حسابان ، هندسه، آمار،  فيزيك و شيمي

2. آزمون ورودي دوازدهم تجربي شامل دروس ادبيات، عربي، رياضي، فيزيك، زيست و شيمي

3. آزمون ورودي دوازدهم انساني شامل دروس ادبيات،عربي، رياضي و فلسفه

موفق باشید

دبيرستان متوسطه 2 صبا

     

 

 

 


تاریخ انتشار: 1399/11/01

نشاني: چهارراه پاسداران- خ شهید بطحائی- خ شهيد احمدآبادي- دبيرستان دخترانه غيردولتي صبا

شماره تماس: 13-22945112-021

شماره فكس: 22966644

كدپستي: 1668843111

پست الکترونیکی: high@sabaschools.ir و info@sabaschools.ir

instagram.com/sabaschool  aparat.com/sabaschool.ir    saba-educational-complex